Xã Thiệu Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã năm 2024

XÃ THIỆU QUANG HUYỆN THIỆU HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

Tin tức sự kiện

Xã Thiệu Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển...Xã Thiệu Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số cấp xã năm 2024
Lê công bố thôn Nhân Cao 1, Nhân Cao 2 đạt chuẩn NTM Kiểu...Lê công bố thôn Nhân Cao 1, Nhân Cao 2 đạt chuẩn NTM Kiểu Mẫu năm 2023
Chấp thuận bổ sung tạm thời nút giao cao tốc tại xã Thiệu...Chấp thuận bổ sung tạm thời nút giao cao tốc tại xã Thiệu Giang
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ THIỆU QUANG, NHIỆM KỲ...ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ THIỆU QUANG, NHIỆM KỲ 2024 - 2029
Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia nghệ thuật...Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”
BẢO VỆ AN TOÀN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNGBẢO VỆ AN TOÀN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
đăng ký trên cổng dịch vụ công Quốc gia.đăng ký trên cổng dịch vụ công Quốc gia.
qui định của pháp luật về hộ tịchqui định của pháp luật về hộ tịch

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT